สำนักงานอธิการบดี
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นายสุรชาติ นุกูลธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

- กำหนดการรับสมัคร
- ขั้นตอนการรับสมัคร

ระดับพื้นฐาน ม 1 และ ม 4 2559
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
- รายละเอียดการสอบ
- ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

                    

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษา

  


 

กีฬาประเพณี และงานปีใหม่ 2555 - 2556
ติดตามชม ชีวิตและเรื่องราวประจำวัน
   
โขนสุโขทัย
ภาพบุคลากร 56
.
.
.
.
.
.
.
ภาพกิจกรรมอื่นๆ

กรุณาดาวโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร PDF ได้ที่นี่
หากไม่ต้องการติดโปรแกรมสแกนไวรัสเพิ่มเติม
ควรนำเครื่องหมาย ถูก ออกจากช่องสี่เหลี่ยม ก่อนกด Install Now ในหน้าเว็บดังกล่าว


HTML Hit Counter


วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความคิดเห็นต่อบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ลิเก : การอนุรักษ์ และพัฒนาตามมิติทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพลงอีแซว ตำนานเพลงพื้นบ้านเมืองสุพรรณ

โปรดคลิก
หรือ คลิกขวา เลือก Save Target As...
- เพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ (wma)
- Font แห่งชาติ(รูปแบบอักษร) และวิธีการติดตั้ง
- ภาพวิทยาลัยสำหรับเผยแพร่ (19MB)
- วิธีแก้ไวรัส Shortcut
- วิธีแก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ในทั้มม์ไดรฟ์ USB
แนะนำวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี