วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

บวงสรวงพระพรหมณ์ สถานี NGV

ภาพ : Oh2004